background
Lexicon van cloud en telecom

Om cloud en telecom te vereenvoudigen, moeten we ze ook duidelijk en beknopt kunnen uitleggen. Vind de definitie van de vaakst gebruikte termen.

Alle
Clouddiensten
Internet en netwerk
Voice en samenwerking

PRI

Primary Rate Interface = primaire toegang tot de ISDN.

Aansluiting op een ISDN-netwerk met een voor de abonnee bruikbare snelheid van 1 984 kbit/s: 30 B-kanalen van 64 kbit/s voor de transmissie en één D-kanaal van 64 kbit/s voor de signalering.
Niet te verwarren met BRI (Basic Rate Interface = basistoegang tot de ISDN)

Verwante definities
background

Sophia, de copiloot voor Partners

Geïntegreerde automatisatie die het verschil maakt