background
Lexicon van cloud en telecom

Om cloud en telecom te vereenvoudigen, moeten we ze ook duidelijk en beknopt kunnen uitleggen. Vind de definitie van de vaakst gebruikte termen.

Alle
Clouddiensten
Internet en netwerk
Voice en samenwerking

Datacenter

Een datacenter is een groepering van servers die zich op een sterk beveiligde site bevinden om een maximale beschikbaarheid te garanderen. Het datacenter is een technologisch element dat onlosmakelijk verbonden is met Cloud Computing. Het is een fysieke site waar computerinstallaties worden gegroepeerd die verantwoordelijk zijn voor de opslag en distributie van gegevens en informatie op een intranet of op het internet.

Verwante definities
background

Sophia, de copiloot voor Partners

Geïntegreerde automatisatie die het verschil maakt