background
Lexicon van cloud en telecom

Om cloud en telecom te vereenvoudigen, moeten we ze ook duidelijk en beknopt kunnen uitleggen. Vind de definitie van de vaakst gebruikte termen.

Alle
Clouddiensten
Internet en netwerk
Voice en samenwerking

Hoge beschikbaarheid

Term die wordt gebruikt om de beschikbaarheidsgraad van een architectuur of dienst aan te geven. Een hoge beschikbaarheid is een garantie voor prestaties en een operationeel systeem. Redundantie van verbindingen en clusterwerking zijn mechanismen die de beschikbaarheid garanderen... Hoge beschikbaarheid kan worden samengevat als "het mag nooit niet werken".

Verwante definities
background

Sophia, de copiloot voor Partners

Geïntegreerde automatisatie die het verschil maakt