background
Lexicon van cloud en telecom

Om cloud en telecom te vereenvoudigen, moeten we ze ook duidelijk en beknopt kunnen uitleggen. Vind de definitie van de vaakst gebruikte termen.

Alle
Clouddiensten
Internet en netwerk
Voice en samenwerking

CRM

Customer relationship management (CRM) is het geheel van instrumenten en technieken die ontworpen zijn om informatie over klanten en prospects vast te leggen, te verwerken en te analyseren, met als doel loyaliteit op te bouwen door diensten aan te bieden of voor te stellen. In het verlengde daarvan wordt vaak verwezen naar bedrijfssoftware die gericht is op de relatie met de klant.

Verwante definities
background

Sophia, de copiloot voor Partners

Geïntegreerde automatisatie die het verschil maakt