Integrated Services Digital Network: een digitaal netwerk voor geïntegreerde diensten dat digitale end-to-end verbindingen biedt voor de overdracht van een breed scala aan signalen (voice, gegevens, tekst, beelden), waartoe gebruikers toegang hebben via een beperkte reeks standaardinterfaces. Met andere woorden, het doel van een ISDN is om een gestandaardiseerde toegang te bieden tot een reeks geïntegreerde diensten die gebruikmaken van digitale technologie. Door France Telecom gecommercialiseerd onder de naam Numéris.