Basic Rate Interface = basistoegang tot hetRNIS.

Gestandaardiseerde verbinding met een RNIS-netwerk die een snelheid van 144 kbit/s oplevert: twee 64 kbit/s B-kanalen en één 16 bit/s D-kanaal. Het B-kanaal, in circuit geschakeld, wordt gebruikt voor de routering van alle soorten informatie. Kanaal D transporteert in pakketmodus signalering of data. De interface wordt So of To genoemd, afhankelijk van het feit of deze aan de terminalzijde of aan de openbare uitwisselingszijde ligt.

Niet te verwarren met PRI (Primary Rate Interface = primaire toegang tot het RNIS)