Een systeem dat fungeert als tussenschakel tussen een privé-netwerk en het internet. Het wordt tussen twee hosts geplaatst om de uitwisseling te optimaliseren of te monitoren.