IPv4 staat voor Internet Protocol versie 4. Het IPv4 codeert de adressen op 32 bits en maakt het mogelijk om ongeveer 4 miljard IP-adressen te beheren. Deze IP-adressen worden weergegeven door een opeenvolging van decimale cijfers (4 in IPv4), zoals 192.168.2.2. Vanaf 2011 wordt IPv4 geleidelijk aan uitgefaseerd, omdat er geen combinaties meer mogelijk zullen zijn. IPv4 wordt vervangen doorIPv6.