Term die wordt gebruikt om de beschikbaarheidsgraad van een architectuur of dienst aan te geven. Een hoge beschikbaarheid is een garantie voor prestaties en een operationeel systeem. Redundantie van verbindingen en clusterwerkingzijn mechanismen die de beschikbaarheid garanderen... Hoge beschikbaarheid kan worden samengevat als "het mag nooit niet werken".