Proces dat verantwoordelijk is voor het beheren van de levenscyclus van alle incidenten. Incident Management zorgt ervoor dat de normale servicewerkzaamheden zo snel mogelijk worden hersteld en dat de impact op het bedrijf tot een minimum wordt beperkt. (Bron ITIL 2011)