Een datacenter is een groepering van servers die zich op een sterk beveiligde site bevinden om een maximale beschikbaarheid te garanderen. Het datacenter is een technologisch element dat onlosmakelijk verbonden is met Cloud Computing. Het is een fysieke site waar computerinstallaties worden gegroepeerd die verantwoordelijk zijn voor de opslag en distributie van gegevens en informatie op een intranet of op het internet.