Verwijst naar de maximale bitsnelheid van een transmissie. Het geeft de hoeveelheid informatie (in bits/s) weer die op een transmissiekanaal kan worden verzonden. Hoe hoger de bandbreedte, hoe sneller de hoeveelheid verzonden informatie, en omgekeerd. Hoe lager de bandbreedte, hoe langzamer de transmissie zal gebeuren.