API is een acroniem voor Applications Programming Interface, in het Nederlands applicatie-programmeerinterface.

Een API-programmeerinterface maakt het mogelijk om "in te pluggen" op een applicatie om gegevens uit te wisselen. Een API is open en wordt aangeboden door de eigenaar van het programma.