background
07.01.2022

Bedrijfsstrategie: waarom kiezen voor een recurrent bedrijfsmodel?

Sewan5 min
Bedrijfsstrategie: waarom kiezen voor een recurrent bedrijfsmodel?

Is het recurring business model een garantie voor stabiliteit en duurzaamheid van uw Cloud en Telecom business? Bij Sewan zijn we hier rotsvast van overtuigd. Waarom is het essentieel om een recurrent businessmodel in uw bedrijfsstrategie op te nemen? We bekijken hieronder alle voordelen van dit model.

Allereerst bekijken we  de definitie van wan het "recurrent revenue business model" is. Terugkerende inkomsten zijn een vorm van bedrijfsstrategie die gebaseerd is op voorspelbare inkomsten. Uw klanten betalen in regelmatige termijnen (maandelijks of jaarlijks) nadat zij zich hebben geabonneerd op contracten van verschillende duur (gewoonlijk 12, 24 of 36 maanden). Dit recurrente bedrijfsmodel zorgt dus voor een constante stroom van inkomsten. Het biedt meer zichtbaarheid op middellange en lange termijn over de ontwikkeling van het bedrijf.
 

In het kort:

- Definitie en voordelen van het recurrente bedrijfsmodel

- Structurele en commerciële voordelen

- Hoe dit met name van toepassing is op een Cloud- en Telecombedrijf

1. Voor uw groei: stabiliteit en zichtbaarheid

De voordelen van het recurrente bedrijfsmodel zin zeer breed. Zij kunnen echter worden onderverdeeld in twee categorieën (die uiteraard intrinsiek met elkaar verbonden blijven): de voordelen voor de algemene ontwikkeling van uw bedrijf en de voordelen voor uw commerciële activiteit.

Laten we dus beginnen met de voordelen van wederkerende inkomsten voor de ontwikkeling van uw bedrijf en de groei ervan: stabiliteit en voorspelbaarheid. Als we konden, zouden we herhaling laten rijmen met sereniteit. Waarom is dit model stabiel? Omdat het gebaseerd is op een contract met verbintenis. De duur van de verbintenis kan variëren, maar meestal gaat het om 12, 24 of 36 maanden. Vanaf het moment dat uw klant het contract ondertekent, weet u dat u kunt rekenen op zijn inkomen gedurende deze periode. U bent dus minder onderhevig aan structureleschommelingen op de markt dan het geval kan zijn voor bedrijven die gebaseerd zijn op het model van eenmalige verkoop.

Het is juist deze stabiliteit die u een grotere voorspellende kracht geeft. U kent de begin- en einddatum van al uw contracten: u kunt dus gemakkelijk de schommelingen van uw omzet inschatten. U kan een schatting maken van het aantal nieuwe contracten dat moet worden ondertekend ter compensatie van niet-verlengde contracten. Dit vermogen om prognoses op te stellen is van onschatbare waarde voor uw strategische ontwikkelingsplannen: het wordt gemakkelijker om met name investeringen of nieuwe aanwervingen te plannen. Bovendien zullen de gecumuleerde stabiliteit en het prognosevermogen vooral bij banken of beleggers een geruststellende rol spelen.
 

2. Voor uw commerciële strategie: loyaliteit en zakelijke kansen

Heeftuw klant net een contract getekend voor 12 maanden of meer? Geweldig, u kan uw inkomen voor diezelfde periode plannen... Maar u kan ook nu al beginnen met het opbouwen van een deugdzame zakenrelatie!

Het recurrente businessmodel werkt in combinatie met het loyaliteitsbeginsel. U volgt de evolutie van de behoeften van uw klant of u helpt ze evolueren door mogelijke pistes voor verbetering op te sporen. Dit kan worden aangeduid als up-selling, progressieve cross-selling of opschuiven naar een hoger marktsegment: u bouwt klantenbinding op. Zorg dragen voor de relaties met uw klanten, en pro-actief zijn in de oplossingen die u voorstelt, maakt deel uit van de commerciële activiteit die in de loop van de tijd plaatsvindt. Als de klant tevreden is met uw diensten, als deze in overeenstemming zijn met zijn behoeften en met de prijs die hij heeft gevraagd, zal hij loyaal zijn en zijn contract verlengen. De zakenrelatie wordt mettertijd steeds beter en uw inkomen is altijd gegarandeerd. Dankzij het recurrente bedrijfsmodel verhoogt u de waarde van de omzet tijdens de volledige duur van het contract met uw klant. Dit staat bekend als optimalisatie van de "customerlifetimevalue ". Het is ook vermeldenswaard dat het gemakkelijker en goedkoper is een klant te behouden dan er een te werven.

Behoud en loyaliteit zijn één ding. Maar met herhaling kunt u ook ritme geven aan uw commerciële relatie en alle acties en activeringen die daarbij horen. De meest overtuigende manier om dit te doen is de nadruk te leggen op de periode die dicht bij het einde van een contract ligt. U ziet dat het einde van het contract nadert: dit is een gelegenheid om opnieuw contact op te nemen met uw klant, om te peilen naar zijn tevredenheid, of zelfs om hem een speciale aanbieding te doen. Er kunnen ook evenementen zijn rond contractverjaardagen of volgens een bepaaldeanciënniteit. Al deze commerciële activiteiten worden mogelijk gemaakt door de duurzaamheid van de relatie die voortvloeit uit het recurrente bedrijfsmodel. Al deze mogelijkheden bestaan niet in een meer punctueel model dat gebaseerd is op éénmalige verkopen..
 

3. Het recurrentiemodel in de cloud- en telecommarkt

In principe is het recurrente model het tegenovergestelde van de eenmalige verkoop waarbij u een dienst of product aanbiedt, uw klant u betaalt, u de dienst uitvoert of het product afgeeft, einde transactie.

Als Cloud- en Telecomdienstverlener zijn de oplossingen die u uw klanten aanbiedt (meestal) bedoeld voor een verbintenis op korte of middellange termijn. U richt zich tot de ondernemingen: zij hebben deze verbintenisregeling nodig. Wij installeren hun telefonie, implementeren hun internettoegang of organiseren hun datahosting op lange termijn. Communicatie, internettoegang, data back-up en hosting: dit zijn relatief onveranderlijke vereisten voor de werking van uw bedrijf/klant. Daarom is herhaling al een vanzelfsprekendheid in de cloud- en telecommarkt.

Sandra Schevenels, onze Senior account Manager, vat hier het bijzondere belang samen van recurrente inkomsten voor de ontwikkeling van uw business met uw VSE- en KMO-klanten. Dit zijn twee soorten ondernemingen die zeer snel kunnen veranderen, soms met aanzienlijke verschillen. Door hun dienstverlener te zijn, moet u in staat zijn de stabiliteit van uw activiteit en de rentabiliteit voor uzelf te verzekeren. Terugkerende inkomsten zijn aanwezig: bij Sewan zijn al onze dienstaanbiedingen op dit model gebaseerd.
 

Dus... waarom zou u het recurrente businessmodel integreren in uw bedrijfsstrategie? Omdat de voordelen niet langer ter discussie staan! Recurrence biedt u stabiliteit en echte voorspellingskracht. U weet waar uw bedrijf naartoe gaat, u hebt controle over uw activiteit en u kunt zich met een gerust gemoed concentreren op de rest: de ontwikkeling van uw bedrijf. Bovendien kan het recurrente bedrijfsmodel bijna worden beschouwd als een commerciële facilitator. Dankzij dit kunt u de tijd nemen om een duurzame commerciële relatie op te bouwen. Deze loyaliteit brengt tal van zakelijke kansen met zich mee. Tot slot, als Cloud en Telecom professional, vraagt uw activiteit zelf om herhaling. U biedt technologische langetermijnoplossingen aan uw zakelijke klanten en zij betalen u hiervoor. Als u maar één zin zou moeten onthouden om uw strategie te helpen bepalen: ja tegen wederkerigheid voor uw bedrijf!

background

Doe mee met de ervaring

Ontdek
Onderwerpen artikelsSewan
Het Sewan team

Resources

Gelinkte resources

background

Partner Babbel-met Megabyte

Sewan2 min
background

Partner Babbel met Maf

Sewan2 min
background

Partner Babbel met NiProject

Sewan2 min
background

Partner Babbel met VestaTech

Sewan5 min
background

Sophia, de copiloot voor Partners

Geïntegreerde automatisatie die het verschil maakt