Volgens artikel R. 1332-2 van de Franse Defensiecode heeft een sector van vitaal belang betrekking op activiteiten die "betrekking hebben op de productie en distributie van essentiële goederen of diensten (wanneer deze activiteiten moeilijk te vervangen of te vervangen zijn): bevrediging van essentiële levensbehoeftes van de bevolking, de uitoefening van het staatsgezag, de werking van de economie, de handhaving van defensie of de nationale veiligheid".

Het gevolg is dat een operator van vitaal belang actief is binnen een vitale sector.